Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 6 results returned by the search criteria

1-6 of 6 results

Dankzij Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing de fiches 281 en de verzamelende opgaven 325 indienen en opsturen.

Met Biztax kunt u de aangifte van de vennootschapsbelasting (en de bijlagen) via elektronische weg invullen en verzenden.

Met Intervat kunt u diverse types btw-aangiften indienen. 

My Minfin is een toepassing van de FOD Financiën. Ze omvat verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web. Daarmee kunt u uw fiscaal dossier beheren.

Via het programma Tax-Calc van de FOD Financiën kunt u op anonieme wijze berekenen welk bedrag aan Personenbelasting u verschuldigd bent of welke som u zal worden teruggestort.

De onlinedienst voor de aangifte in de personenbelasting.