Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 28 results returned by the search criteria

1-10 of 28 results

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen.
Via deze toepassing kunnen werkgevers op een eenvoudige manier bij de RSZ een toelating tot detachering van werknemers verkrijgen.

'België verlaten' geeft u alle informatie over uw rechten op het vlak van de sociale zekerheid als u in het buitenland gaat wonen, werken of studeren.

Met deze online toepassing kunt u het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering berekenen.

Dankzij Break @work komt u te weten hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof er u nog resten.

Als u in België komt wonen, werken of studeren, vindt u alle informatie over uw rechten op het vlak van sociale zekerheid terug dankzij de toepassing 'Coming2Belgium'.

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de RSZ ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer in dienst neemt of dat een werknemer zijn onderneming verlaat.
Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) dienen de DimonaPPL in.
Via deze aangifte stuurt de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers.
Via de multifunctionele aangifte stuurt de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers.