Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 8 results returned by the search criteria

1-8 of 8 results

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Belmed is een online platform dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie aan consumenten en ondernemingen. Via Belmed kunnen commerciële geschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Een consumentengeschil? Contacteer de ombudsdienst.

Met Finprof kunt u een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen.

Met Intervat kunt u diverse types btw-aangiften indienen. 

Deze toepassing maakt het voor bedrijven, vzw's en stichtingen mogelijk om hun jaarrekeningen online neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

My Enterprise geeft de ondernemer of zelfstandige onmiddellijke toegang tot zijn bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo moet hij zijn gegevens slechts éénmaal aanpassen in de Kruispuntbank opdat alle overheidsdiensten en gebruikers van de Kruispuntbank over de nieuwe informatie beschikken: contactgegevens, bankrekening, mandaten van de onderneming, adres, benaming, activiteiten …