Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 11 results returned by the search criteria

1-10 of 11 results

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen.

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer in de horeca kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen.

Dankzij deze toepassing kunnen mensen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet hun dossier voortaan online raadplegen.

Met deze toepassing kunnen werkgevers hun mededelingsplicht vervullen ten opzichte van de RVA bij gevallen van tijdelijke werkloosheid.

Een arbeider kan zijn eigen vakantiegegevens opvragen via het portaal van de sociale zekerheid.

mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen. 

Dankzij deze toepassing kunt u uw pensioen of uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) online aanvragen. Enkele minuten volstaan om uw aanvraag tot een goed einde te brengen.