Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 60 results returned by the search criteria

11-20 of 60 results

Met Biztax kunt u de aangifte van de vennootschapsbelasting (en de bijlagen) via elektronische weg invullen en verzenden.

Dankzij Break @work komt u te weten hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof er u nog resten.

Op de website van Car-Pass kunt u als particulier de echtheid van een Car-Pass controleren. Bij de aankoop van een tweedehandswagen is de Car-Pass verplicht.

Checkdoc.be is de internetsite voor het verifiëren van Belgische identiteitsdocumenten.

Als u in België komt wonen, werken of studeren, vindt u alle informatie over uw rechten op het vlak van sociale zekerheid terug dankzij de toepassing 'Coming2Belgium'.

Een consumentengeschil? Contacteer de ombudsdienst.

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de RSZ ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer in dienst neemt of dat een werknemer zijn onderneming verlaat.
Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) dienen de DimonaPPL in.

De toepassing 'Discriminatie melden' maakt het u mogelijk om melding te maken van racisme of discriminatie op het internet.