Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 83 results returned by the search criteria

21-30 of 83 results

Als u een dood of gewond dier aantreft op het Vlaamse wegennet, kunt u dat voortaan melden op de website van 'Dieren onder de wielen'. Dit initiatief is een samenwerking tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en de organisaties Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen.
De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de RSZ ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer in dienst neemt of dat een werknemer zijn onderneming verlaat.
Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) dienen de DimonaPPL in.

De toepassing 'Discriminatie melden' maakt het u mogelijk om melding te maken van racisme of discriminatie op het internet.

Via deze aangifte stuurt de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers.
Via de multifunctionele aangifte stuurt de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers.

Op deze website kan u de ecoscore van uw voertuig berekenen. De ecoscore maakt een inschatting van de milieuimpact van het voertuig en houdt hiervoor rekening met de belangrijkste milieu-impacten van het voertuig.

De site 'eHealth' bevat diverse nuttige toepassingen voor ondernemingen, instellingen en gezondheidsprofessionals. U vindt er ook informatie over de gezondheidssector.