U bent hier

België in de wereld: internationale instellingen

Toenemende globalisering en interdependentie tussen de staten zijn wellicht de duidelijkste kenmerken van het internationale leven bij het begin van de eenentwintigste eeuw.

Ook de problemen waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd zijn vaak grensoverschrijdend en met elkaar verweven. Zo is nu algemeen aanvaard dat een sterke band bestaat tussen veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten.

Evenmin bestaat er nog twijfel over de relatie tussen energieverbruik en klimaatwijziging of tussen migratie en ontwikkeling. Dergelijke vraagstukken kunnen niet door één staat afzonderlijk worden aangepakt. Zij vragen internationale samenwerking.

Deze nieuwe, complexe en snel evoluerende problemen stellen echter de internationale organisaties, die oorspronkelijk veelal waren gecreëerd om één specifiek probleem of thema aan te pakken, voor nieuwe uitdagingen.

België spant zich in om binnen de bestaande internationale organisaties onderling verbonden problemen aan te pakken of om de coherentie in het optreden van internationale organisaties te verbeteren.