Brochure

De brochure 'België op het eerste gezicht' stelt België voor als land met een uitzonderlijk erfgoed, maar ook met designers, kustenaars, wetenschappers en sportlui die meetellen op wereldvlak … en dat alles geïllustreerd met mooie beelden.

De brochure is een uitstekende manier om buitenlanders te laten kennismaken met België.

Ze bestaat in twaalf talen:

De brochure werd opgemaakt door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken.

De brochure wordt eveneens verspreid via de Belgische ambassades in de hele wereld.