Hymnes

De officiële tekst van het Belgisch volkslied, de Brabançonne

'O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. (x3)'

Ontstaansgeschiedenis van de Brabançonne

Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond naar het café 'L'Aigle d'Or' in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in het salon op de eerste verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, een zekere Jenneval, de verzen begon te declameren van een tekst die hijzelf had opgesteld en die zijn revolutionaire aspiraties vertolkte.

Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830 ontstond. Al heeft deze anekdote geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabançonne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood.

Naargelang van de gebeurtenissen paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies van het Belgisch volkslied.

In 1860 werd het lied immers nogmaals aangepast. Dat gebeurde uiteraard niet door de maker ervan, maar wel door Eerste Minister Charles Rogier die Jennevals heftige uitvallen tegen Willem van Nassau, de Prins van Oranje, ingrijpend afzwakte. Dat is de versie die u hierboven aantreft en die nog steeds de tekst van het Belgisch volkslied is.

De muziek van de 'Brabançonne' werd tijdens de woelige septemberdagen van 1830 gecomponeerd door François Van Campenhout. De eerste openbare vertolking van het Belgisch volkslied vond plaats in de Muntschouwburg, begin oktober 1830. De oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast aan de tekst van Charles Rogier.

In feite bestaat er geen officiële versie van de 'Brabançonne'. Verschillende commissies werden belast met het bestuderen van de tekst en de melodie van 'De Brabançonne' en met het opstellen van een officiële versie. Deze werkzaamheden hebben echter nooit tot een resultaat geleid. In een ministeriële rondzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 8 augustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde strofe van de tekst van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in het Frans, als de officiële versie moet worden beschouwd.

Er bestaat tevens een monument 'De Brabançonne' dat zich te Brussel bevindt op het Surlet de Chokierplein. Op dit monument staan gedeeltelijk de Franse en Nederlandse tekst van het nationaal volkslied gebeiteld.

Andere hymnes

Vlaamse Gemeenschap: de Vlaamse Leeuw (de tekst staat in de omzendbrief)
Waalse Gewest: le Chant des Wallons (fr)

De andere Gemeenschappen en Gewesten hebben geen officieel volkslied.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten