U bent hier

Een cijfermatig inzicht in de bevolking

Op 1 januari 2016 telde België in totaal 11 267 910 inwoners. Dat aantal is vrij evenredig over de geslachten verdeeld, hoewel er ongeveer 200 000 vrouwen meer dan mannen zijn. De bevolkingsdichtheid komt op 363 inwoners per km2 (2015). Het noorden van het land is echter veel dichter bevolkt dan het zuiden.

De leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar die ook de werkende bevolking omvat is het best vertegenwoordigd met 6 919 768 mensen. 2 062 561 inwoners zijn ouder dan 64 jaar. De honderdjarigen uit deze groep zijn met 1 860. De Belgische jeugd tot en met 18 jaar vormt een groep van 2 285 581 mensen (2016). De leeftijdspiramide toont duidelijk in welke mate de bevolking veroudert.

De levensverwachting liep in 2011 op tot 77 jaar voor de mannen en 82 jaar voor de vrouwen. In 2013 lag het aantal overlijdens op 109 295. De ziekten van hart- en vaatstelsel vormden de belangrijkste doodsoorzaak (31 308).  Kanker was verantwoordelijk voor 28 717 overlijdens en de ziekten van het ademhalingsstelsel kostten het leven aan 11 363 mensen.

In 2013 werden anderzijds 124 864 baby's geboren. In 2014 lag de vruchtbaarheidsgraad op 1,74 kinderen per vrouw. Het vruchtbaarheidscijfer van buitenlandse vrouwen in België (2,32) ligt duidelijk hoger dan dat van Belgische vrouwen.

Wat de burgerlijke stand betreft zijn 4 255 406 burgers gehuwd (2016). Van 685 451 mensen is de partner overleden en 1 011 113 mensen zijn gescheiden (2016). Eind 2010 leefden ongeveer 180 000 personen samen met een samenlevingscontract (wettelijke samenwoning). Deze groep bevat ook broers en zussen met een samenlevingsovereenkomst. Tussen 2003 en eind 2010 waren bijna 17 000 mannen en vrouwen een homohuwelijk aangegaan. In 2015 telde het land 4 822 301 huishoudens. Voor 1 646 553 huishoudens ging het om één persoon.

Er zijn 953 329 echtparen zonder thuiswonende kinderen. De echtparen met thuiswonende kinderen zijn met iets meer dan 1 057 481 (cijfers 2015). 

De spreiding van de Belgen over de gewesten is in 2016 als volgt: 6 477 804 landgenoten wonen in het Vlaams Gewest, 3 602 216 inwoners (inclusief 75 222 van de Duitstalige Gemeenschap in 2010) wonen in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resideren 1 187 890 burgers.

In 2010 hebben 1 057 666 inwoners een andere nationaliteit dan de Belgische. In 2015 vormden de Fransen met 159 352 de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit. De Italianen en de Nederlanders volgden met respectievelijk 156 977 en 149 199. De Marokkanen stonden op de vierde plaats met 82 009 mensen. 68 403 Polen vervolledigen deze top 5.

De cijfers uit deze tekst zijn afkomstig uit de statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Op de website staan heel wat gedetailleerde statistieken in verband met de bevolking. De gegevens zijn beschikbaar voor het hele land en per gewest. Het gaat meestal om actuele gegevens in combinatie met gegevens van voorgaande jaren, zodat de evolutie duidelijk wordt. Bij een aantal statistieken staan ook links die verwijzen naar meer specifieke statistieken over hetzelfde onderwerp. Naast de hierboven behandelde thema's vindt u ook statistieken over:

  • de populairste voornamen voor jongens en meisjes
  • de meest voorkomende familienamen
  • de steden met de grootste bevolking
  • de bevolkingsvooruitzichten
  • de gemiddelde leeftijd van de bevolking
  • de evolutie van de gemiddelde huwelijksleeftijd

Demografische statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie