U bent hier

De Franse Tijd (1794 - 1815)

In 1792 werden de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik door troepen van de Franse Republiek veroverd. Het volgende jaar werden zij echter door de Oostenrijkers opnieuw verdreven. Een nieuwe, Franse, militaire campagne verdreef de Oostenrijkers definitief. De ingelijfde gebieden kregen dezelfde republikeinse wetten en instellingen als in Frankrijk. Toen Napoleon aan de macht kwam, ging België deel uitmaken van het Franse Keizerrijk. Hij voerde een nieuw systeem van burgerlijk recht in. Het nieuwe burgerlijke wetboek werd de Napoleontische Codex genoemd en het vormde de basis van het latere Belgische burgerlijke wetboek.

Tijdens het Franse tijdvak startte de Industriële Revolutie in België. Vanuit Groot-Brittannië werden stoommachines naar België gesmokkeld. Fabrieken werden opgericht, soms met de hulp van Britse immigranten. Wallonië werd de meest geïndustrialiseerde regio op het Europese vasteland. Gent was de enige industriestad in Vlaanderen. De haven van Antwerpen profiteerde van de Franse bezetting, omdat de Nederlandse blokkade werd opgeheven.

De Franse regering voerde de dienstplicht in. Vele Belgen werden aldus gedwongen om te vechten in de Napoleontische legers. Van politieke vrijheid was er onder Napoleon geen sprake. In Vlaanderen werd het Nederlands onderdrukt en publicaties in die taal waren verboden.

De nederlaag van Napoleon in 1815 te Waterloo maakte een einde aan het Franse bewind.