U bent hier

Prehistorie en oudheid (800 000 v.C. - 400 n.C.)

De Belgische geschiedenis begon enkele honderdduizenden jaren geleden met de komst van de neanderthaler. Hij was een jager en beschermde zich met dierenhuiden. Ongeveer 20 000 jaar geleden verscheen de moderne mens op ons grondgebied. In de mesolithische periode (vanaf 9 000 v.C.) was hij tegelijk jager en verzamelaar. Hij perfectioneerde zijn gereedschap. Rond 2 600 v.C. (neolithische periode) werd aan landbouw gedaan in de Belgische gebieden. Er was ook mijnbouw (silexmijnen) in Spiennes in de provincie Henegouwen. In die periode werden megalithische monumenten opgetrokken in de provincie Luxemburg.

België belandde vrij laat in de bronstijd (1 600 v.C.). De ijzertijd startte rond de 8ste eeuw v.C. België werd bewoond door de Kelten toen de Romeinen het gebied veroverden in 57 v.C. De Romeinen bouwden er forten en onderhielden goede relaties met de mediterrane gebieden.

De Romeinen moordden enkele Keltische stammen uit, maar het invoeren van de Pax Romana (Romeinse vrede) was bevorderlijk voor de economie. Naast de nieuw aangelegde wegen ontstonden handelscentra. Het christendom begon zich langzaamaan te verspreiden in de Lage Landen in de vierde eeuw na Christus. Een eeuw later veroverden de Franken België en veegden de Romeinse beschaving en de eerste steunpunten van het christendom van de kaart.