Ruimteonderzoek

België heeft zich steeds geëngageerd in het ruimteonderzoek als actief lid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Zowel het wetenschappelijk ruimteonderzoek als verwezenlijkingen van Belgische bedrijven hebben geleid tot waardevolle bijdragen in de ruimtevaart. Twee Belgische astronauten vormen de kroon op het werk.

In het domein van het ruimteonderzoek heeft België een aantal bilaterale akkoorden met Argentinië, Frankrijk en Rusland gesloten en neemt het deel aan de activiteiten van de ESA en aan andere internationale onderzoeksactiviteiten.

Een veertigtal Belgische bedrijven zijn regelmatig actief in de ruimtevaartindustrie. Zo werd de eerste kleine satelliet PROBA-1 (en) van de ESA in België ontwikkeld. De satelliet werd gelanceerd in 2001 en is nog steeds operationeel. De website van ESA bevat alle informatie over de Proba-missies (en).

In maart 1992 vloog de eerste Belgische astronaut Dirk Frimout mee aan boord van het Amerikaanse ruimteveer voor een wetenschappelijke missie van de NASA ATLAS 1. Weinig later wordt hij het uithangbord van het ruimtevaartcentrum. In 1993 publiceert hij een bloemlezing van zijn ervaringen en in maart 1994 leidt hij de oprichting van de Euro Space Foundation.

In november 2002 verbleef de tweede Belgische ESA-astronaut, Frank De Winne, elf dagen in de ruimte in het kader van de missie 'Odissea'. Aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) verrichte hij een reeks wetenschappelijke experimenten en hielp mee aan de levering van de nieuwe Sojoez-capsule TMA-1 die voortaan als ‘reddingssloep’ dient voor de bemanning.

De missie OasISS van Frank De Winne bracht hem in 2009 voor zes maanden in de ruimte. De laatste twee maanden van zijn verblijf was hij als eerste Europese astronaut gezagvoerder van het ISS.

Meer informatie over ruimteonderzoek vindt u op de website van het Federaal Wetenschapsbeleid.