Poolonderzoek

Het Belgische poolstation Prinses Elisabeth werd officieel ingehuldigd op 15 februari 2009. Meer dan veertig jaar nadat ze de Koning Boudewijn-basis verlieten, zijn de Belgen opnieuw aanwezig op Antarctica. Dit herbevestigt de historische band van België met het zesde continent. Die band ontstond in 1897 met de allereerste overwintering en de eerste wetenschappelijke expeditie van Adrien de Gerlache.

De belangrijkste taak voor de wetenschappers van het station is het onderzoek naar de klimaatsverandering. Het poolstation strekt zich over 350 vierkante meter uit en moet elk seizoen in optimaal comfort onderdak kunnen bieden aan een team van een vijftiental onderzoekers. De bijnaam luidt station zero emission (nul uitstoot) omdat het voor 95 % op hernieuwbare energie draait. 'Prinses Elisabeth' combineert milieuvriendelijke bouwmaterialen, een schoon en efficiënt gebruik van de energie, een optimaal energieverbruik ter plaatse en de allerbeste technieken voor afvalbeheer.

Het wetenschappelijk station werd gebouwd in opdracht van de Belgische federale overheid door de International Polar Foundation van Alain Hubert met de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid, het Ministerie van Defensie en partners uit de privésector.

 

Raadpleeg de website van het poolstation Prinses Elisabeth om op de hoogte te blijven over de activiteiten.

Meer informatie over het Belgisch poolplatform op de website van Belspo (en)

Meer informatie over het Zuidpoolcontinent vindt u ook op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Meer info over klimaatverandering onder het thema 'Leefmilieu'