U bent hier

Politieke partijen

CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams
cdH - centre démocrate Humaniste 
ECOLO - Écologistes confédérés pour l'Organisation de Luttes originales
Défi - Démocrate fédéraliste indépendant   
Groen! 
MR - Mouvement Réformateur
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
Open VLD  - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
PP - Parti Populaire
PS - Parti socialiste
ptb - Parti du Travail de Belgique
sp.a - socialistische partij anders
Vlaams Belang

Dit overzicht omvat alleen politieke partijen die verkozenen hebben in het federaal parlement.

In de Belgische politiek zijn politieke partijen vrijwel onmisbaar. Wie op politiek vlak zijn stem wil laten horen, moet in de praktijk aansluiten bij een bestaande politieke partij of zelf een politieke partij oprichten.

De lijst met politieke partijen hierboven is beperkt tot de partijen die verkozenen hebben in het federale parlement, maar uiteraard dingen veel meer partijen naar de hand van de kiezer. Eén van de oorzaken van de veelheid aan partijen is het feit dat een aantal partijen die oorspronkelijk unitair waren, door de tijden heen gesplitst zijn in Nederlandstalige en Franstalige groeperingen. Meestal streven die verschillende groeperingen grotendeels dezelfde doeleinden na. We spreken dan ook van politieke families.

De grootste politieke families zijn in België traditioneel de christen-democraten, de socialisten en de liberalen. Sinds begin de jaren negentig kreeg ook een Vlaamse nationalistische partij meer vat op de kiezer. Bij de kleinere partijen horen dan de groenen en een aantal nationalistische partijen. Andere partijen zoals communisten en partijen die maar één streefdoel hebben, halen slechts een gering aantal stemmen in ons land. Een heel aantal kleine partijtjes werken enkel op lokaal of regionaal vlak.

Na 2000 zijn enkele opmerkelijke veranderingen tot stand gekomen in het politieke landschap. Zo kozen een aantal partijen een nieuwe naam en logo voor een modernere look of om de vernieuwing van hun programma te beklemtonen. Kartelvorming was een ander fenomeen dat aan belang won: een grote partij stapte daarbij samen met een kleine partij naar de kiezer in de hoop een gunstiger kiesresultaat te bekomen. Tot slot werd in 2003 de kiesdrempel van 5 % ingevoerd waardoor het aantal partijen zou kunnen dalen. Voor nieuwe partijen werd het zo immers moeilijker om door te breken.