Verkiezingen

In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig verkiezingen gehouden opdat de burgers hun vertegenwoordigers voor de verscheidene assemblees zouden kunnen aanwijzen.

De grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem zijn vastgelegd in de Grondwet:

  • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel
  • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast
  • iedere kiezer kan één stem uitbrengen
  • de stemming is geheim
  • de stemming is verplicht
  • de stemming gebeurt in de gemeente

Daarnaast is er nog een geheel van algemene of specifieke wetten en reglementaire besluiten over de verkiezingen.

Federale verkiezingen

Het gaat om de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen

Deze worden ook regionale verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: het gaat om verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement 

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Het gaat om de verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden. Dit valt bijna volledig onder de bevoegdheid van de drie Gewesten.

Burgers van landen buiten de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen in de gemeenteraadsverkiezingen indien ze aan de voorwaarden voldoen en zich op voorhand ingeschreven hebben.

Alle praktische informatie op de verkiezingssites van de verschillende gewesten:

Vlaams Gewest:
www.vlaanderenkiest.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
verkiezingen.brussels

Waals Gewest:
electionslocales.wallonie.be (fr)

Meer informatie?

Voor alle informatie rond verkiezingen kunt u terecht op de website van de Directie van de Verkiezingen. U vindt er onder andere een antwoord op enkele veelgestelde vragen rond de voorwaarden om te stemmen (de kiesvoorwaarden), de stemplicht, de stemming bij volmacht en stemmen in het buitenland.