U bent hier

Federale verkiezingen

De verkiezingen voor het Federaal Parlement hadden plaats op 25 mei 2014. We kozen dan meer bepaald de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op dezelfde dag werden ook de Europese en regionale verkiezingen gehouden.

Verkiezingsresultaten

De verkiezingsresultaten van 2014 vindt u op de website verkiezingen2014.belgium.be

De verkiezingsresultaten van 2010 vindt u op de website verkiezingen2010.belgium.be

Praktische informatie over de verkiezingen

Op de uitgebreide website van de Directie van de Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken komt u heel wat te weten over het Belgische en het Europese kiessysteem, de stemplicht en het stemrecht. U vindt er praktische informatie voor kandidaten en kiezers en alle nieuwigheden in verband met de verkiezingen.

Nieuwigheden ten gevolge van de zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming zorgde voor een aantal wijzigingen van de wetgeving wat betreft politieke geloofwaardigheid en vernieuwing, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de hervorming van de Senaat en de Belgen in het buitenland.

Vrijwilligers voor stembureaus welkom

Sinds de verkiezingen van 2009 kunnen burgers zich bij hun gemeente melden als vrijwilliger voor een functie als bijzitter of voorzitter in een stembureau.

Voor wie stemmen?

Wie zich afvraagt voor welke partij hij of zij zou stemmen, kan zijn of haar informatieronde alvast starten bij het overzicht van de federale partijen en hun websites op de pagina 'Politieke partijen'.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten van 2014 kunt u raadplegen op de website van de Directie van de Verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Wie op reis is in het buitenland tijdens de verkiezingen kan stemmen bij volmacht. De voorwaarden en hoe u kan stemmen bij volmacht vindt u op de pagina 'Stemming bij volmacht' van de website van de Directie van de Verkiezingen.

Studenten in de examenperiode

Studenten vinden informatie die hen specifiek aanbelangt in de rubriek 'Verkiezingen' van de website van Binnenlandse Zaken.

Ongeldige en blanco stemmen – geldig stemmen - FAQ

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen? Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen.  Deze stemmen worden totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Dat betekent dus dat wie blanco of ongeldig stemt zich neerlegt bij wat de andere kiezers samen beslissen.

Informatie over geldig stemmen en andere veelgestelde vragen (FAQ) vindt u op de website van de Directie van de verkiezingen.

Callcenter

Voor algemene vragen over de verkiezingen kunt u ook terecht bij het callcenter van de Dienst Verkiezingen: 

Tel. 02 518 21 31 

De verkiezingen in cijfers

Kost van de verkiezingen van 2009: 8 696 409,81 (exclusief kosten gemeente)

Belgische kiezers die in België verblijven: 7 726 632

Aantal kiesbureaus: 15 391

Aantal leden kiesbureaus: 101 046

Geautomatiseerd stemmen: 201 gemeenten of 44 % van de kiezers

Traditioneel stemmen: 388 gemeenten of 56 % van de kiezers

Vrijwilligers voor een functie in een stembureau: 3 583