U bent hier

Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

De provinciale en gemeentelijke wetgeving valt bijna volledig onder de bevoegdheid van de drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Dit geldt ook voor de reglementering en de organisatie van de verkiezingen.

Burgers van landen buiten de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen in de gemeenteraadsverkiezingen indien ze aan de voorwaarden voldoen en zich op voorhand ingeschreven hebben.

Alle praktische informatie op de verkiezingssites van de verschillende gewesten:

Vlaams Gewest:
www.vlaanderenkiest.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
verkiezingen2018.brussels

Waals Gewest:
electionslocales.wallonie.be (fr)