Wetgeving

De grondwet

De Belgische grondwet werd in 1831 goedgekeurd door het Nationaal Congres. In de loop van de tijd onderging de grondwet eerst een aantal wijzigingen omwille van het stemrecht en later omwille van de staatshervormingen die van België een federale staat maakten.

De tekst van de grondwet is ondergebracht op de website van de Senaat.

Het staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is de integrale officiële bron van de Belgische wetgeving. Het publiceert dagelijks alle wetten, decreten, besluiten, verdragen, benoemingen en arresten uit het Belgische rechtsgebied.

Het Belgisch Staatsblad.

Wetteksten

n een federaal land komt de wetgeving op verschillende overheidsniveaus tot stand. De wetteksten zijn online via verschillende databanken toegankelijk voor het publiek. De website belgielex.be van de Kruispuntbank van de wetgeving is een portaalsite die deze databanken op één plaats verzamelt.

Naast de wetteksten kunt u in de Kruispuntbank ook wetsvoorstellen van de parlementen terugvinden. Rechtspraak van verschillende hoven, arbeidsrechtbanken, Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Raad van State zijn hier eveneens opgenomen.

De kruispuntbank is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen.