Wie zich een goed idee wil kunnen vormen van het beleid van de federale regering kan terugvallen op drie belangrijke beleidsdocumenten:

  • het federaal regeerakkoord
  • de federale regeringsverklaring
  • de federale beleidsverklaring

Op het einde van de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering geven alle betrokken politieke partijen hun akkoord over het federaal regeerakkoord. Dit document beschrijft het beleid van de nieuwe regering.

De federale regeringsverklaring bevat de krachtlijnen van het regeerakkoord. De nieuwe eerste minister legt deze verklaring af in de kamer van volksvertegenwoordigers. Daarna volgt een debat in de kamer dat besloten wordt met de vertrouwensstemming.

Elk jaar bij de opening van het parlementair jaar, begin oktober, legt de eerste minister de federale beleidsverklaring af in de kamer van volksvertegenwoordigers. De regering maakt in de beleidsverklaring duidelijk welke haar beleidsprioriteiten zijn voor het begrotingsjaar en biedt tevens een beleidsmatig antwoord op actuele maatschappelijke vragen. De beleidsverklaring is gekoppeld aan de indiening van de begroting bij het Parlement : de begroting omvat dan ook de financiële voorzieningen voor het uit te voeren beleid.