De beleidsverklaring

De eerste minister legde de beleidsverklaring af voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze beleidsverklaring beschrijft de krachtlijnen van het regeringsbeleid voor het volgende jaar.

De beleidsverklaring van 17 maart 2020