De beleidsverklaring

De eerste minister legde de beleidsverklaring af voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze beleidsverklaring beschrijft de krachtlijnen van het regeringsbeleid voor het volgende jaar.

De beleidsverklaring van 8 oktober 2018

De beleidsverklaring van 10 oktober 2017

De beleidsverklaring van 16 oktober 2016

De beleidsverklaring van 13 oktober 2015