De federale ministerraad in België

De persberichten van de wekelijkse ministerraad kunt u online raadplegen in de databank News.belgium. U vindt daarin persberichten die teruggaan tot 1995.

Wie meer wil weten over het hoe en waarom van de ministerraad kan terecht op de website van de eerste minister. Daar wordt uitgelegd wat het mandaat is, wie de leden zijn, over welke zaken de ministerraad beraadslaagt, hoe ze tot een beslissing komt ...

De notulen van de ministerraad voor de periode 1918-1979 zijn toegankelijk via de website van het Rijksarchief sinds oktober 2010. Deze archieven zijn een belangrijke bron van informatie over de Belgische politieke geschiedenis.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten