U bent hier

De heer Alexander De Croo

Alexander De CrooGeboortedatum : 3/11/1975 
Geboorteplaats : Vilvoorde

 

Functie: Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

 

Bevoegdheden

  • FOD Financiën
  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  • Nationale Delcrederedienst
  • NV ASTRID
  • Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • Algemene administratie Fraudebestrijding van de FOD Financiën
  • Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Beleidsorganen en secretariaat

 

Mevr. Nicole Azaert
Secretariaat Algemeen Beleid

De h. Marc Boeykens
Raadgever
Federale begroting, Financiën, Bi-culturele instellingen, Mobiliteit (Spoor), Overheidsbedrijven

De h. Kurt Braeckman   
Raadgever
Cultuur en Ontwikkeling

De h. Lode Bruneel
Raadgever
Digital for Development

De h. Pieter Daens
Raadgever
Fiscaliteit en Fiscale Fraude

De h. Philippe Danneels
Chauffeur

Mevr. Ellen De Geest
Raadgeefster
Mensenrechten, Gender, Rechtenbenadering, Back-up coördinatie EU- en VN-agenda    

Mevr. Annie De Gols
Assistente Ontwikkelingssamenwerking, Aanwijzer

Mevr. Katrien Degrauwe
Raadgeefster
Actoren van de niet-gouvernementele samenwerking

Mevr. Annemie D’Haeyer
Privé-secretariaat

De h. Patrick D'Hondt                                                                                      
Raadgever
Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen, Overlegcomité

De h. Dick De Ketelaere
Logistiek en keuken

De h. Albert Dimmock
Raadgever
Mobiliteit, Regie der Gebouwen, Grootstedenbeleid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie

Mevr. Melissa Dooms
Secretariaat minister

De h. Sebastiaan Druyts
Raadgever
Hulpeffectiviteit, Fragiliteit, OESO-DAC

Mevr. Evelien Geerts
Logistiek en keuken

Mevr. Els Haelterman
Raadgeefster
Private Sector Development, Private Sector for Development, Domestic Resource Mobilisation, Belgisch SDG-Charter, Internationale Financiële Instellingen, Impact Bonds, BIO

De h. Laurent Hublet
Raadgever
Digitale Agenda

De h. Charles Huysman
Chauffeur minister

De h. Reinhard Laroy
Raadgever
Digitale Agenda, Telecommunicatie

De h. Ruben Lecok
Directeur Algemeen Beleid

Mevr. Amélie Lefebvre
Vertaalster

Mevr. Sabine Leyzen
Secretariaat

De h. Pascal Machtelinckx
Secretariaat 

De h. Christophe Meganck
Chauffeur

De h. Tom Meulenbergs                             
Woordvoerder

De h. Peter Moors
Directeur
Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking

De h. Tijs Neutens
Raadgever
Volksgezondheid, Sociale Zaken, Sociale Fraude

De h. Tom Neijens
Raadgever
Humanitaire hulp, Humanitaire Organisaties, Voedselzekerheid, B-FAST

Mevr. Isabelle Peereman
Raadgeefster
Werk, Pensioenen, Sociaal overleg

Mevr. Ingrid Peerlinck
Onthaal

Mevr. Sabine Quintens
Secretariaat directeur Algemeen Beleid

Mevr. Nele Roobrouck
Raadgeefster
Energie, Klimaat, KMO's en zelfstandigen, Wetenschapsbeleid en ruimtevaart, Noordzee,Mobiliteit (water en luchtvaart), Landbouw, Consumentenzaken, Nationale Loterij

Mevr. Alexandra Roumans
Raadgeefster
Communicatie

Mevr. Martine Ryckaert
Secretariaat directeur Ontwikkelingssamenwerking

De h. Ward Sadones
Chauffeur

Mevr. Mathilde Steenbergen
Raadgeefster
Justitie

De h. Johan Stylemans
Directeur
Secretariaat

De h. Vincent Tibau
Kok

De h. Geert Vancronenburg
Adjunct-directeur
Concurrentiekracht, Begroting, Macro-economie

De h. Alexis Vandeginste
Raadgever
Digitale Agenda, Post

Mevr. Anne-Sofie Van De Velde
Raadgeefster
Juridische zaken

Mevr. Sarah Vanhullebus
Raadgeefster
Federale begroting (primaire uitgaven), Overheidsopdrachten

De h. Mark Van de Vreken
Adjunct-directeur
Global Public Goods (klimaat, vrede en veiligheid, global public health), Post-2015

De h. Filip Vanden Bulcke
Diplomatiek adviseur

Mevr. Marie Van den Dooren
Relaties met het Parlement

De h. Sven Van Loo
Raadgever
Asiel en Migratie, Defensie

De h. Johan Vanzeir
Aanwijzer

Mevr. Maryline Vercleyen
Secretariaat Digitale Agenda, Telecom en Post

Mevr. Dominique Verbesselt
Onthaal

De h. Danny Verspreet
Raadgever
Resultaten, Kwaliteit, Evaluatie, Fit For Purpose, Goed Beheer, Integriteit en anti-corruptie

Mevr. Cynthia Vertessen
Raadgeefster
Communicatie

De h. Bert Vrancken
Chauffeur

De h. Eric Willemaers
Raadgever
Landenprogramma's, Sectorconcentratie

De h. Luc Windmolders
Directeur
Beleidscel Digitale Agenda, Telecom en Post

 

Laatste bijwerking : 10/04/2017