Alexander De CrooGeboortedatum : 3/11/1975 
Geboorteplaats : Vilvoorde

 

Functie: Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

 

Bevoegdheden

  • FOD Financiën
  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  • Nationale Delcrederedienst
  • NV ASTRID
  • Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • Algemene administratie Fraudebestrijding van de FOD Financiën
  • Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Beleidsorganen en secretariaat

 

Mevr. Nicole Azaert
Assistente van de kabinetschef

De h. Tom Blockmans
Raadgever
Economie en Begroting

De h. Marc Boeykens
Raadgever
Federale begroting, Schuldbeheer, Bi-culturele instellingen, Mobiliteit (spoor), Overheidsbedrijven, Banken, Financiële regelgeving - Financiële zaken

De h. Kurt Braeckman   
Raadgever
Cultuur en Ontwikkeling

De h. Lode Bruneel
Raadgever
Digital for Development

De h. Arne Christoffels
Raadgever
Personenbelasting - Mobiliteitsbudget - EPR - TP - Innovatieaftrek

De h. Pieter Daens
Adjunct-directeur,
Fiscale cel, Strijd tegen fraude

De h. Philippe Danneels
Chauffeur

Mevr. Annie De Gols
Assistente van de beleidscel - Indicateur – Betalingen

De h. Dick De Ketelaere
Kok

De h. Bert De Ridder
IT-Medewerker

De h. Robbi De Roeck
Chauffeur

De h. Sven De Spiegeleer
Raadgever
Inning & Invordering

Mevr. Annemie D’Haeyer
Kabinetsmedewerker

De h. Patrick D'Hondt                                                                                      
Raadgever
Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen, Overlegcomité, Uitvoering staatshervorming


De h. Albert Dimmock
Raadgever
Adviseur Mobiliteit, Regie der Gebouwen, Grootstedenbeleid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie - Personeelsdossiers FOD Financiën

Mevr. Melissa Dooms
Assistente van de minister

De h. Sebastiaan Druyts
Raadgever
Vrede & Veiligheid, Hulpeffectiviteit & Fragiliteit, beleidscoherentie en OESO-DAC

Mevr. Evelien Geerts
Logistiek en Keuken

Mevr. Lieselotte Hendrickx
Raadgeefster
Fiscale fraude, Procedure

De h. Charles Huysman
Chauffeur minister

De h. Ruben Lecok
Kabinetschef Algemeen Beleid en Directeur financiën

Mevr. Amélie Lefebvre
Raadgeefster
Vertalingen

Mevr. Sabine Leyzen
Assistente van de directeur

De h. Christophe Meganck
Chauffeur Kabinetschef

De h. Peter Moors
Kabinetschef
Ontwikkelingssamenwerking

De h. Skander Nasra
Diplomatiek Raadgever
EU-coördinatie, DGE-coördinaties, Diplomatieke aspecten - Ecofin, Eurogroep, Internationale zaken

Mevr. Ingrid Peerlinck
Medewerker
Onthaal

De h. Marit Peeters
Raadgever
Vennootschapsbelasting - internationale fiscaliteit - tax sheltyer - kaaimantaks - taks op effectenrek. - TOB - e-commerce

Mevr. Sabine Quintens
Assistente van de kabinetschef

De h. Nele Roobrouck
Raadgeefster
Energie, Klimaat, KMO's en zelfstandigen, Wetenschapsbeleid en ruimtevaart, Noordzee,Mobiliteit (water en luchtvaart), Landbouw, Consumentenzaken, Nationale Loterij

Mevr. Martine Ryckaert
Assistente van de kabinetschef

De h. Ward Sadones
Chauffeur Minister

Mevr. Naomi Skoutariotis
Raadgeefster
Communicatie

Mevr. Mathilde Steenbergen
Raadgeefster
Justitie

De h. Johan Stylemans
Directeur
Secretariaat

De h. Vincent Tibau
Kok

Mevr. Sophie Tuypens
Indicateur

Mevr. Marie Van den Dooren
Relaties met het Parlement

Mevr. Lotte Van der Stockt​
Woordvoerster

De h. Vincent Van Hoorick
Medewerker
Communicatie

De h. Sven Van Loo
Raadgever
Asiel en Migratie, Defensie

De h. Geert Vancronenburg
Adjunct-directeur
cel Financiën
Concurrentiekracht - Begroting - Macro-economie - Stabiliteitsprogramma

Mevr. Sarah Vanhullebus
Raadgeefster
Federale begroting (primaire uitgaven), Overheidsopdrachten, Sociale Zaken – Volksgezondheid - Vastleggingsdossiers

De h. Johan Vanzeir
Chauffeur

Mevr. Dominique Verbesselt
Medewerker
Onthaal

De h. Hanne Weckhuysen
Raadgever
Indirecte belastingen

 

Laatste bijwerking : 11/06/2020