Alexander De Croo

 

 

 

 

Eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

Bevoegdheden

  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  • Conflictpreventie
  • Cyberveiligheid : Centrum voor cybersecurity België (CCB)
  • Bevoegdheden van de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Regie der gebouwen en de Federale Cuturele Instellingen