De heer Charles Michel

Charles MichelGeboortedatum: 21/12/1975
Geboorteplaats: Namen

 

Functie: Eerste minister

Bevoegdheden

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Beleidsorganen en secretariaat

 

De h. Frédéric Bernard
Diplomatiek adviseur

De h. Michel Bertholet
Chauffeur

Mevr. Aline Bertrand
Secretariaat beleidscel

HH. Gianluca Cabiddu 
Hulpkok

De h. Frédéric Cauderlier
Directeur – Woordvoerder (F)
Cel Communicatie

Mevr. Jennyfer D'Hamers
Onthaal

Mevr. Vicky De Marteau
Secretariaat beleidscel

De h. Lucas Degroot
Raadgever
Begroting, Fiscaliteit en Bestrijding fiscale fraude

Mevr. Valentine Delwart
Secretaris van het Overlegcomité

De h. Gérald Duffy
Directeur beleidscel - Secretaris van de Ministerraad

De h. Ludovic Duthois
Medewerker
Contact met de burger

De h. Frédéric Fanuel
Raadgever
Binnenlandse Zaken

Mevr. Caroline Gijsemberg
Indicateur

Mevr. Aline Godfrin
Raadgeefster
Relaties met het Parlement

De h. Bernard Jadot
Persoonlijk secretaris Eerste Minister

De h. Jean-François Krenc
Raadgever
Werk

Mevr. Maria Landis
Kokkin

De h. Patrick Lauwereys
Bode

De h. Barend Leyts
Woordvoerder (N)

Mevr. Nacera Mehidi
Bode

De h. Stéphane Mund
Diplomatiek adviseur

De h. Giuseppe Nonnis
Hulpkok

Mevr. Francesca Pace
Raadgeefster
Algemeen beleid

Mevr. An Persyn
Persoonlijke secretaresse Eerste Minister

De h. Michel Peters
Raadgever
Defensie

Mevr. Godelieve Philips
Raadgeefster
Gezondheid

Mevr. Valérie Piens
Raadgeefster
Justitie (behalve strafzaken) en overheidsopdrachten

Mevr. Florence Pottiez
Raadgeefster
Gezondheid en Sociale Zaken

Mevr. Alessandra Pozzi Rocco
Raadgeefster
Algemeen beleid

De h. Yves Roger
Raadgever
Gezondheid

De h. Alexandre Rombaut
Raadgever
Mobiliteit en Ambtenarenzaken

De h. Rodolphe Ruggeri
Raadgever
Financieel beleid, Europees semester, Energie en klimaat

De h. Guy Simons
Kabinetssecretaris

Mevr. Sandra Stainier
Raadgeefster
Asiel en Migratie en Strafzaken

De h. Vincent Stragier
Raadgever
Coördinatie veiligheid

Mevr. Belma Tek
Secretariaat

De h. Riccardo Trevisan
Chauffeur

De h. David Van De Plas
Medewerker - Chauffeur

Mevr. Murielle Vercleyen
Onthaal

De h. Rudy Volders
Directeur algemene beleidscoördinatie

 

 

Zoals medegedeeld door het Kabinet op 08/08/2019