David Clarinval

Geboortedatum: 10 januari 1976
Geboorteplaats: Dinant

 

Functie: Vice-eerste minister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid 

Bevoegdheden

  • FOD Beleid en Ondersteuning
  • POD Wetenschapsbeleid
  • Nationale Loterij

Beleidsorganen en secretariaat
 

Mevr. Mimount Akajjoua
Secrétariaat

De h. Julien Barreau
Privé-secretaris & Raadgever communicatie

Mevr. Sirine Ben Tahar
 Raadgeefster
Wetenschapsbeleid

De h. Léonard Billiet
Chauffeur

Mevr. Coralie Cartilier
Secrétariaat

De h. Christian Carpentier
Directeur communicatie & Woordvoerder

De h. Romain Claes
Medewerker
Relatie met het Parlement

De h. Jonas Clottemans
Medewerker communicatie & Vertaler

De h. Henri de Cordes
Raadgever
Wetenschapsbeleid

De h. Maxime de Cordes
Raadgever
Justitie, binnenlandse aangelegenheden

De h. Stephan Depré
Raadgever
Overheidsboekhouding, Overheidsopdrachten

Mevr. Virginie Desmet  
Adjunct-directrice
Wetenschapsbeleid                                                                      

De h. Dominique Ebrant
Raadgever
Deontologie, Boekhouding

De h. Laurent Fuks 
Raadgever    
Fiscaliteit    

De h. Luca Galardini
Raadgever
Wetenschapsbeleid                                                                                   

Mevr. Barbara Haubruge
Raadgeefster
Defensie, Regie der gebouwen, Politie

Mevr. Béatrice Herkens
Onthaal

Mevr. Michèle Job
Secretariaat van de Minister

De h. Nicolas Ledent  
Raadgever  
Economie, Volksgezondheid, Mobiliteit                                                 

De h. Luc Mabille
Directeur van de Beleidscel

Mevr. Marie-Laure Maes
Raadgeefster
Energie, Milieu, Macro-economie

Mevr. Océane Mertens
Indicatage

Mevr. Laurence Michel
Raadgeefster
Kanselarij Bosa en Mobiliteit

Mevr. Valérie Moraux
Raadgeefster
Werk, Sociale zekerheid, OISZ, zelfstandigen en Landbouw

Mevr. Monique Oliveira
Indicatage

Mevr. Patricia Orban
Onthaal

Mevr. Alexia Panou
Raadgeefster
Binnenlandse aangelegenheden, Asiel en Migratie, en Sociale integratie

De h. Pascal Parmentier
Kabinetssecretaris
Raadgever
Ambtenarenzaken en Pensioenen

Mevr. Lieve Philips
Raadgeefster
Gezondheid

De h.Tristan Poriau
Raadgever
Ambtenarenzaken

De h. Ouajdi Riahi
Raadgever
Energie, milieu, wetenschapsbeleid en Economie

De h. Matias Rasero-Martinez
Medewerker
Communicatie

De h. Yves Roger
Raadgever
Gezondheid

De h. Michael Stokard 
Raadgever
Ambtenarenzaken

De h. Frédéric Swierkowski
Raadgever
Persopoint en Financiën

De h. Laurent Taildeman
Adjunct-directeur
Primaire uitgaven

Mevr. Caroline Totaro
Raadgeefster
Nationale loterij en Communicatie

De h. JérômeToussaint 
Raadgever 
Buitenlandse zaken, Asiel, Samenwerking, Defensie                                                             

De h. Jean-Luc Trullemans
Raadgever
Wetenschapsbeleid

De h Damien Van Eyll  
Directeur
Algemeen beleid  

Mevr. Alexandra Vanderbecq
Raadgeefster
Justitie en Buitenlandse zaken

De h. Jonas Veys
Medewerker Communicatie & Woordvoerder (NL)

De h. Jacques Warnimont
Adjunct-directeur
Nationale Loterij en Inspectie van Financiën

De h. serge Wyckmans
Chauffeur

 

 

Laatste bijwerking : 15/07/2020