David Clarinval

 

 

 


 

Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Bevoegdheden

  • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie KMO-beleid)
  • Landbouw (Europese coördinatie)
  • Voedselveiligheid: voogdij over het Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV), en de minister van Landbouw en de minister van Volksgezondheid zijn bevoegd voor het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft het Agentschap
  • Sciensano: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Volksgezondheid
  • Sociaal statuut der zelfstandigen (ook de pensioenen van de zelfstandigen - protocol met de minister van Pensioenen voor de uitvoering van de gemengde pensioenen), met voogdij over de Cel Expert IZ binnen de Directie-generaal Beleidscoördinatie en -ondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid
  • gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • de minister van Zelfstandigen en de minister van Sociale Zaken zijn bevoegd voor de gezondheidszorgverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen (Riziv-materie), en zullen de regelgevende initiatieven terzake samen ondertekenen
  • gezamenlijk gezag met de minister van Werk en de minister van Sociale Zaken over de Sociale Inlichtingen opsporingsdienst (SIOD)
  • voogdij over het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
  • Institutionele Hervormingen: gedeelde bevoegdheid met de minister van Institutionele Hervormingen (N)