Frank Vandenbroucke

 

 

 

 


Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bevoegdheden

 • FOD Sociale Zekerheid (met uitzondering van de Directie-generaal Personen met een handicap)
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met uitzondering van het Directoraat-generaal Leefmilieu)
 • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): protocol met de minister van Landbouw
 • Sciensano: gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Landbouw
 • gezamenlijk gezag met de minister van Werk en de minister van Zelfstandigen over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst (SIOD)
 • voogdij over :
  • Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
  • Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS)
  • eHealth-platform
  • Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)
  • Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
 • gezamenlijke voogdij met de minister van Werk :
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ)
 • gezamenlijke voogdij met de Minister van Zelfstandigen: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • de Minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen zijn bevoegd voor de gezondheidszorgverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen (Riziv-materie), en zullen de regelgevende initiatieven terzake samen ondertekenen