Karine Lalieux

 

 

 

 

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Bevoegdheden

  • Pensioenen (met uitzondering van de pensioenen van zelfstandigen – protocol met de minister van Zelfstandigen voor de uitvoering van gemengde pensioenen)
  • Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
  • Personen met een handicap : gezag over Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
  • voogdij over Federale Pensioendienst (FPD)
  • voogdij over Beliris, het samenwerkingsakkoord Beliris en over de Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, wat betreft het beheer van Beliris
  • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming: Financial Services and Markets Authority (FSMA)