Kris Peeters Geboortedatum: 08/02/1969
 Geboorteplaats: Roeselare

 

 Functie: Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met,   
 Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking 

 

Bevoegdheden

Hoofdbevoegdheden

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Consumenten
 • Verzekeringen en financiële producten en diensten
 • Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
 • Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Aanbieding van de universele dienst inzake post

Bijkomende bevoegdheden

 • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
 • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
 • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Interculturele dialoog
 • Personen met een beperking: directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Beleidsorganen en secretariaat

 

De h. Khalid Ahmaidi                            
Poetsdienst

Mevr. Carina Bassem                            
Secretariaat van de directeur Algemeen Beleid - Kabinetschef

Mevr. Ilse Bosmans                               
Raadgeefster
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Marc Bruynseels                          
Chauffeur

De h. Yves Christiaens                          
ICT-ondersteuning

De h. Arne Cools
Raadgever

De h. Johan Coopman                           
Kabinetssecretaris

De h. Francis Corvilain                          
Vertaler

Mevr. Connie D’Haeseleer                  
Secretariaat minister

Mevr. Isabelle D’Hoine                         
Poetsdienst

Mevr. Maaike De Bom                         
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Valérie De Meûter
Raadgeefster
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

Mevr. Nicole de Moor                          
Directeur
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

De h. Luc De Serrano                             
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

Mevr. Miet Deckers                              
Directeur Communicatie - woordvoerder NL

Mevr. Karina Delpierre                         
Econoom

De h. Francis Deryckere                       
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Jan Dombrecht                            
Raadgever
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Claire Finaut​
Raadgeefster
Communicatie

Mevr. Charlotte Flipts
Raadgeefster
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Kathleen Goessens
Onthaal

Mevr. Inge Heymans                             
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Nancy Heymans                         
Poetsdienst

Mevr. Mieke Jaenen                             
Raadgeefster
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

Mevr. Liselotte lapere
Raadgeefster
Privésecretariaat

Mevr. Ketsia Malengreaux
Raadgeefster
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

De h. Karel Marchand                           
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Jean-Paul Martin                         
Relaties met het parlement en ministerraad

De h. Bart Ooghe                                   
Directeur
Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Personen met een beperking

De h. Eddy Peeters                               
Directeur Algemeen Beleid-Kabinetschef

De h. Frederic Reynaert                       
Directeur
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Brecht Stalmans                          
Raadgever
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Sophie Strackx                            
Vertaalster

De h. Ruben Strobbe                             
ICT-ondersteuning

De h. Bart Tierens                                  
Raadgever
Communicatie

De h. Tino Van Den Bremt                   
Agendadienst / Aanwijzer

Mevr. Conny Van Driessche
Onthaal

De h. Ludo Van Dyck                             
Chauffeur

Mevr. Marie-Leen Van Impe               
Agendadienst / Aanwijzer

Mevr. Fatima Van Nieuwenhove       
Poetsdienst

De h. Peter Vansintjan                         
Directeur
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

Mevr. Jennifer Verbaenen                  
Onthaal

De h. Stefaan Vercamer
Raadgever
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

Mevr. Heidi Vergucht                           
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Valérie Vervliet                          
Raadgeefster
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

De h. Jurgen Vervoort                           
Kok

 

 

Laatste bijwerking : 26/05/2020