Petra De Sutter

 

 

 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Bevoegdheden

 • FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de staatssecretaris voor Digitalisering en de staatssecretaris voor Begroting
 • Overheidsbedrijven: Proximus en bpost
 • Telecommunicatie, waaronder de elektronische communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en Post
 • Beleid ten aanzien van het spoorsysteem :
  • gezag over Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
  • gezag over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
  • bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming
 • Regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer : bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal