De heer Philippe De Backer

Philippe De BackerGeboortedatum: 04/12/1978
Geboorteplaats: Antwerpen

 

Functie: Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Bevoegdheden

  • Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst
  • Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu
  • Wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
  • Proximus en Bpost
  • Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
  • Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)

Beleidsorganen en secretariaat

 

De h. Esteban Baez Heller
Raadgever
Digitale Agenda, Post

De h. Jan Pieter Biesemans
Raadgever
Communicatie en Privacy 

De h. Bavo De Mol
Raadgever
Administratieve Vereenvoudiging

De h. Pieter Debou
Secretariaat Minister
Relaties met het Parlement

De h. Joseph Fattouch 
Raadgever
Digitale Agenda

De h. Dries Holvoet
Directeur Secretariaat
Externe Relaties

De h. Philippe Hosselet
Grafisch vormgever

De h. Peter Kempeneers
Chauffeur

Mevr. Caroline Leys
Woordvoerster

De h. Beny Loockx
Chauffeur

Mevr. Kim Meeus
Raadgeefster
Noordzee  
Bestrijding van de sociale fraude  

Mevr. Nathalie Mortelé
Raadgeefster
Sociale fraude

De h. Klaas Soens
Directeur
Beleidscel Sociale Fraude, Privacy, Noordzee en Administratieve Vereenvoudiging

Mevr. Anne Van Aperen
Algemeen raadgeefster

Mevr. Veerle Van Crombrugge
Adjunct-directeur
Privacy  

Mevr. Nathalie Van Goidsenhoven
Vertaalster  

Mevr. Vicky Van Hyfte
Raadgeefster
Bestrijding van de sociale fraude

Mevr. Chris Vande Langerijt
Algemeen secretariaat  

Mevr. Anne-Sofie Van De Velde
Raadgeefster
Juridische zaken Digitale Agenda, Telecom en Post

Mevr. Linda Vanderhaeghen
Algemeen secretariaat  

Mevr. Vicky Vangeel
Raadgeefster
Noordzee

Mevr. Maryline Vercleyen
Secretariaat Digitale Agenda, Telecom en Post

Mevr. Martine Verlinden
Algemeen secretariaat  

De h. Luc Vermeersch
Chauffeur

De h. Luc Windmolders
Directeur
Beleidscel Digitale Agenda, Telecom en Post

 

Laatste bijwerking : 27/08/2019