U bent hier

De heer Theo Francken

Theo FranckenGeboortedatum: 07/02/1978
Geboorteplaats: Lubbeek

 

Functie: Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Bevoegdheden

  • Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken - directie-generaal Vreemdelingenzaken
  • Dienst Vreemdelingenzaken
  • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
  • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  • Fedasil
  • Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
  • Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)

Beleidsorganen en secretariaat

De h. Matthias Francken  
Directeur van de beleidscel

De h. Tom Peel
Adjunct-Directeur

Mevr. Katrien Jansseune
Woordvoerster

Mevr. Lien Geutjens
Persoonlijk assistente van de Staatssecretaris

De h. Arnout Coel
Kabinetssecretaris

Zoals medegedeeld door het Kabinet op 13/01/2015