De heer Wouter Beke

Kris Peeters Geboortedatum: 09/08/1974
 Geboorteplaats: Lommel

 

 Functie: Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,   
 Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking 

 

Bevoegdheden

Hoofdbevoegdheden

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Consumenten
 • Verzekeringen en financiële producten en diensten
 • Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
 • Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Aanbieding van de universele dienst inzake post
 • Nationale Delcrederedienst

Bijkomende bevoegdheden

 • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
 • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
 • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 • Nationale Delcrederedienst
 • Finexpo
 • Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Interculturele dialoog
 • Personen met een beperking: directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Beleidsorganen en secretariaat

 

De h. Khalid Ahmaidi                            
Poetsdienst

Mevr. Carina Bassem                            
Secretariaat van de directeur Algemeen Beleid

Mevr. Ilse Bosmans                               
Raadgeefster
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Marc Bruynseels                          
Chauffeur

De h. Yves Christiaens                          
ICT-ondersteuning

De h. Johan Coopman                           
Kabinetssecretaris

De h. Francis Corvilain                          
Vertaler

Mevr. Connie D’Haeseleer                  
Secretariaat minister

Mevr. Isabelle D’Hoine                         
Poetsdienst

De h. Luc De boeck                                
Privé secretariaat

Mevr. Maaike De Bom                         
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Valérie De Meûter
Raadgeefster
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

Mevr. Nicole de Moor                          
Directeur
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

De h. Luc De Serrano                             
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

Mevr. Miet Deckers                              
Directeur Communicatie

Mevr. Karina Delpierre                         
Econoom

De h. Francis Deryckere                       
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Didier Deweerdt                          
Woordvoerder

Mevr. Eline Dhaen
Raadgeefster
Communicatie

De h. Jan Dombrecht                            
Raadgever
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Charlotte Flipts
Raadgeefster
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Kathleen Goessens
Onthaal

Mevr. Inge Heymans                             
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Nancy Heymans                         
Poetsdienst

Mevr. Mieke Jaenen                             
Raadgeefster
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

Mevr. Liesbeth Kerkhofs
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Ketsia Malengreaux
Raadgeefster
Binnenlandse zaken, Justitie, Veiligheid en Gelijke Kansen

De h. Karel Marchand                           
Raadgever
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. Jean-Paul Martin                         
Relaties met het parlement en ministerraad

Mevr. Nadine Naeye                             
Raadgeefster
Communicatie

De h. Bart Ooghe                                   
Directeur
Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Personen met een beperking

De h. Eddy Peeters                               
Directeur Algemeen Beleid-Kabinetschef

De h. Kris Pernet
chauffeur

De h. Frederic Reynaert                       
Directeur
Consumentenbescherming en Economische Reglementering

De h. marc Roman
Raadgever
Mobiliteit en Ambtenarenzaken

De h. Brecht Stalmans                          
Raadgever
Werk, Arbeidsrecht en Competitiviteit

Mevr. Sophie Strackx                            
Vertaalster

De h. Ruben Strobbe                             
ICT-ondersteuning

De h. Bart Tierens                                  
Raadgever
Communicatie

De h. Tino Van Den Bremt                   
Agendadienst / Aanwijzer

Mevr. Conny Van Driessche
Onthaal

De h. Ludo Van Dyck                             
Chauffeur

Mevr. Ellen Van Grunderbeek
Raadgeefster
Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Personen met een beperking

Mevr. Marie-Leen Van Impe               
Agendadienst / Aanwijzer

Mevr. Fatima Van Nieuwenhove       
Poetsdienst

Mevr. Valerie Van Nynatten
Raadgeefster
Communicatie

De h. Tim Van Werde
Privé secretariaat

Mevr. Inge Van Weyenberghe           
Onthaal

De h. Peter Vansintjan                         
Directeur
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

Mevr. Jennifer Verbaenen                  
Onthaal

Mevr. Heidi Vergucht                           
Secretariaat Beleidscel

Mevr. Valérie Vervliet                          
Raadgeefster
Werk, Arbeidsbescherming en Sociaal Overleg

De h. Jurgen Vervoort                           
Kok

 

Laatste bijwerking : 09/09/2019