Yves Dermagne

 

 

 

 

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk 

Bevoegdheden

Bevoegdheden Werk:

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • voogdij over:
  • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
  • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • gezamenlijk gezag met de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen over de Sociale Inlichting- en opsporingsdienst (SIOD)
 • vice-voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • gezamenlijke voogdij met de minister van Sociale Zaken:
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ)

Bevoegdheden Economie:

 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (met uitzondering van de Algemene Directie KMO-beleid, de Algemene Directie Energie en de Algemene Directie Economische reglementering - Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij)
 • Consumentenzaken: gezamenlijke bevoegdheid met de staatssecretaris voor Consumentenbescherming
 • dienstconcessie met betrekking tot de verdeling van erkende dagbladen en tijdschriften
 • gezamenlijke voogdij met de minister van Buitenlandse Handel en de minister van Financiën: Delcredere
 • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Financiën, de minister van Pensioenen en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming: Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Bevoegdheden van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid