U bent hier

Kaarten van de federale staat

Deze kaarten stellen op een schematische manier de federale staat en de verschillende gemeenschappen en gewesten van België voor . De kaarten tonen duidelijk op welk grondgebied de gemeenschappen en gewesten hun bevoegdheden uitoefenen.

Kaarten van de gemeenschappen

De Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit op het grondgebied van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Waals Gewest met uitzondering van het Duitse taalgebied.

De Duitstalige Gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in het Duitse taalgebied (9 gemeenten in de provincie Luik).

Kaarten van de gewesten

Het Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest oefent zijn bevoegdheden uit in het Nederlandse taalgebied bestaande uit de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, en Vlaams-Brabant.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent zijn bevoegdheden uit in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (de 19 Brusselse gemeenten).

Het Waals Gewest

Het Waals Gewest oefent zijn bevoegdheden uit in het Franse taalgebied dat bestaat uit de provincies Henegouwen, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant, en Luik.