De structuur van de federale staat en de bestuursniveaus

Door de staatshervorming heeft de piramide van de eenheidsstaat plaats gemaakt voor een complexer systeem met drie verdiepingen.

Op de hoogste verdieping staan nu de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, die op juridisch vlak alle drie elkaars gelijke zijn. Ze staan op voet van gelijkheid, maar zijn bevoegd voor verschillende domeinen.

De verdieping onmiddellijk daaronder wordt nog altijd ingenomen door de provincies. Vóór de staatshervorming van 1993 stonden de provincies enkel onder toezicht van de centrale staat. Nu moeten ze werken onder toezicht van alle hogere overheden, in het kader van de federale, gemeenschaps- of regionale bevoegdheden.

Onderaan de piramide vinden we nog steeds de gemeenten, het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Net zoals de provincies staan ze onder toezicht van de hogere overheden, in functie van de uitgeoefende bevoegdheden, dus ofwel van de federale staat, ofwel van de gemeenschap ofwel van het gewest. Over het algemeen worden zij gefinancierd en gecontroleerd door de gewesten.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten