De bevoegdheden van de gemeenschappen

Aangezien gemeenschappen gebaseerd zijn op de notie "taal" en taal "aan de persoon gebonden" is, heeft een aantal andere bevoegdheden overduidelijk met die gemeenschappen te maken. De gemeenschap is bevoegd voor de cultuur (theater, bibliotheken, audiovisuele media, ...), het onderwijs, het gebruik van talen en de persoonsgebonden aangelegenheden die aan de ene kant het gezondheidsbeleid (de curatieve en preventieve geneeskunde) en aan de andere kant de hulp aan personen (de jeugdbescherming, de sociale bijstand, familiehulp, opvang van immigranten, ...) omvatten. Zij zijn eveneens bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek over hun bevoegdheden en de internationale betrekkingen die met hun bevoegdheden te maken hebben.

In 2014 zorgde de zesde staatshervorming voor de gehele of gedeeltelijke overdracht van een hele lijst bevoegdheden van het federale niveau naar de gemeenschappen of de gewesten. De datum van de overdracht is 1 juli 2014. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten