De Duitstalige Gemeenschap (genaamd Ostbelgien)

De Duitstalige Gemeenschap oefent haar bevoegdheid uit in de gemeenten van de provincie Luik die het Duitse taalgebied vormen.

In de Duitstalige Gemeenschap wordt de wetgevende macht uitgeoefend door een parlement en een regering. Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 25 leden. Eén van hen heeft zitting in de federale senaat. Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt rechtstreeks verkozen. Hij bestaat dus uitsluitend uit rechtstreeks verkozenen.

Net zoals de parlementen van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, stemt het parlement van de Duitstalige Gemeenschap over decreten.

De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Die bestaat uit één minister-president en drie ministers.

Zowel het parlement als het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.

Samenstelling van de regering van de Duitstalige Gemeenschap (de)

Samenstelling van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap (de)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten