De Franse Gemeenschap (genaamd Federatie Wallonië-Brussel)

De Franse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Waalse provincies (met uitzondering van de Duitstalige gemeenten) en in Brussel.

Ook in de Franse Gemeenschap wordt de wetgevende macht uitgeoefend door een parlement en een regering. De wetgevende vergadering – het parlement van de Franse Gemeenschap, is samengesteld uit 94 leden, namelijk de 75 verkozenen van het Waals parlement en 19 Franstalige verkozenen van het Brussels hoofdstedelijk parlement.

Het parlement stemt over de decreten: dat zijn de wetten van de Franse Gemeenschap.

De regering van de Franse Gemeenschap oefent de uitvoerende macht uit. Ze is samengesteld uit maximaal acht leden, de minister-voorzitter inbegrepen. Ten minste één minister heeft zijn woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De andere gemeenschappen van ons land zijn de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap.

Zowel het parlement als het ministerie van de Franse Gemeenschap beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.

Samenstelling van de regering van de Franse Gemeenschap (fr)

Samenstelling van het parlement van de Franse Gemeenschap (fr)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten