De Franse Gemeenschap (genaamd Federatie Wallonië-Brussel)

De Federatie Wallonië-Brussel oefent haar bevoegdheden uit in de Waalse provincies (met uitzondering van de Duitstalige gemeenten) en in Brussel.

Ook in de Federatie Wallonië-Brussel wordt de wetgevende macht uitgeoefend door een parlement en een regering. De wetgevende vergadering – het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, is samengesteld uit 94 leden, namelijk de 75 verkozenen van het Waals parlement en 19 Franstalige verkozenen van het Brussels hoofdstedelijk parlement.

Het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel vaardigt tien van zijn leden af naar de Senaat: dit zijn de "gemeenschapssenatoren".

Het parlement stemt over de decreten: dat zijn de wetten van de Federatie Wallonië-Brussel.

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel oefent de uitvoerende macht uit. Ze is samengesteld uit maximaal acht leden, de minister-voorzitter inbegrepen. Ten minste één minister heeft zijn woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De andere gemeenschappen van ons land zijn de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap.

Zowel het parlement als het ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.

Samenstelling van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel (fr)

Samenstelling van het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (fr)