De Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse provincies en in Brussel.

Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering oefenen de wetgevende macht uit van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams parlement bestaat uit 124 parlementsleden. 118 leden worden rechtstreeks verkozen in het Vlaamse Gewest en zes leden, die hun woonplaats op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, worden eveneens rechtstreeks verkozen door de Nederlandstalige kiezers van dat gewest.

Om het aantal parlementsleden niet buitensporig te doen toenemen, werden bij het begin de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest samengevoegd. Eén parlement en één regering oefenen zowel de gewestelijke als de gemeenschapsbevoegdheden uit. Onthou wel dat de zes verkozenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet deelnemen aan de stemming over decreten van het Vlaamse Gewest.

Het Vlaams parlement stemt de decreten: dat zijn de wetten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest.

De Regering van de Vlaamse Gemeenschap oefent de uitvoerende macht uit en is samengesteld uit maximaal tien ministers, en één minister-voorzitter. Minstens één minister heeft zijn woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Let wel, de Brusselse minister(s), lid van de Vlaamse Gemeenschapsregering, neemt (nemen) niet deel aan de beslissingen die betrekking hebben op de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest.

De andere gemeenschappen van ons land zijn de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Zowel het parlement als het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.

Samenstelling van de Vlaamse regering

Samenstelling van het Vlaamse parlement

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten