Het Vlaamse Gewest

In Vlaanderen worden de bevoegdheden van de gemeenschap en het gewest uitgeoefend door éénzelfde parlement en éénzelfde regering: het Vlaams parlement en de Vlaamse regering.

Voor informatie over het Vlaamse Gewest kunt u terecht bij wat er staat in de tekst over de Vlaamse Gemeenschap.

De andere gewesten van ons land zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.