De bevoegdheden van de provincies

De provincies hebben ruime bevoegdheden. 

De provincies zijn ondergeschikte besturen die hun bevoegdheden autonoom uitoefenen. Maar dat betekent niet dat ze hun bevoegdheden uitoefenen zonder controle van de hogere overheden. 

De Deputatie langs Vlaamse kant en het Provinciecollege langs Waalse kant is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provinciezaken. 

De provinciegouverneur van zijn kant beschikt over een reeks bevoegdheden inzake veiligheid en ordehandhaving. Hij organiseert bijvoorbeeld de coördinatie van hulpacties bij rampen van een zekere omvang.

Kortom, de provincie heeft op haar grondgebied de verantwoordelijkheid voor alles wat van provinciaal belang is, dus alles wat in het belang van de provincie moet gebeuren en niet valt onder het algemeen belang van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, of onder het gemeentelijk belang.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten