De provinciale instellingen

De provincies zijn autonome instellingen maar staan onder toezicht van de federale staat, van de gemeenschappen en in hoofdzaak van de gewesten.

De provincies hebben een provincieraad.

De leden van de provincieraad worden rechtstreeks en voor zes jaar verkozen. De provincieraad neemt beslissingen van algemene aard, stemt de provinciereglementen en stelt de provinciale begroting op.

De Deputatie (Vlaams Gewest) of het Provinciecollege (Waals Gewest) voert de besluiten van de provincieraad uit en verzekert het dagelijks bestuur. In het Vlaams Gewest is de Deputatie een college dat bestaat uit zes leden, uit en door de provincieraad verkozen. Zij wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. In het Waals Gewest kiest de provincieraad uit zijn midden een provinciecollege van 6 leden en benoemt één van hen tot de voorzitter van het College. De leden van het College worden provinciale gedeputeerden genoemd.

De gouverneur is niet verkozen maar wordt door de Vlaamse of Waalse Regering benoemd of afgezet, op eensluidend advies van de (federale) Ministerraad.

De gouverneur is de commissaris van de Regering in de provincie, naast zijn functie voor bepaalde materies als commissaris van de federale Regering.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten