Paul Van Tigchelt

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Bevoegdheden

  • FOD Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht is onderdeel van de FOD Justitie)
  • Noordzee: Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu, met inbegrip van het beleid inzake vergunningen en toelatingen voor de uitbating van infrastructuur voor hernieuwbare energie in de Noordzee
  • bevoegdheden van de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming