U bent hier

Het fiscaal memento

Het 'Fiscaal Memento' is een brochure van de FOD Financiën die een gedetailleerd overzicht geeft van de fiscaliteit in België. Omdat deze materie bijzonder complex is, vindt u niet alle bijzondere regelingen terug maar alleen de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte belastingen. De directe belastingen zijn de personenbelasting (PB), de vennootschapsbelasting (Ven.B) en de rechtspersonenbelasting (RPB). De indirecte belastingen zijn onder meer de BTW, registratierechten, successierechten, accijnzen en milieutaksen.