U bent hier

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat

In deze brochure van de FOD Justitie leest u alles over de taken en de bevoegdheden van de vrederechters. U vindt er meerĀ informatieĀ over wat een vredegerecht en een griffie zijn, waarvoor het vredegerecht bevoegd is, wat een verzoening inhoudt en hoe een proces voor de vrederechter verloopt.