Samenstelling van de strategische beleidscel van Frank Vandenbroucke

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid