Samenstelling van de strategische beleidscel van Karine Lalieux

 Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris