Samenstelling van de strategische beleidscel van Thomas Dermine

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk