Samenstelling van de strategische beleidscel van Vincent Van Peteghem

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij