Samenstelling van de strategische beleidscel van Vincent Van Quickenborne

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee